Inloggen
Inlogcode
Wachtwoord

NVGA: midden in de verzekeringswereld

De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) is op 1 juli 1960 opgericht. De vereniging behartigt de belangen van gevolmachtigde assurantiebedrijven in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. Het ledental is het afgelopen jaar iets gedaald in verband met fusies en overnames. per 1 januari 2017 zijn er 182 gevolmachtigde assurantiebedrijven lid van de NVGA.

De NVGA vertegenwoordigt kantoren die verantwoordelijk zijn voor een marktaandeel van ruim 20 % aan premievolume schadeverzekeringen. Met dit percentage, dat nog steeds groeit, markeert de NVGA haar positie binnen de branche ondubbelzinnig. De organisatie is daarom een natuurlijke partner in overlegorganen zowel binnen als buiten de verzekeringsbranche; de NVGA is vertegenwoordigd in veel besturen, commissies en werkgroepen.

Daarnaast ziet de NVGA voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd in het initiëren van ontmoetingen tussen haar leden onderling en tussen haar leden en andere spelers in en rondom het volmachtbedrijf. De verankering van het volmachtbedrijf in de verzekeringsbranche en de bestuurs- en adviesorganen er omheen draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de financiële dienstverlening in Nederland.

Quotes van de NVGA-voorzitter Ron Gardenier uit het interview in AssurantieMagazine d.d. 12 augustus 2016: "In de nieuwe verhouding tussen assuradeuren en risicodragers zouden volmachtbedrijven weleens de dans kunnen gaan leiden. Wij zijn de ogen en oren van de markt en wendbaarder dan verzekeraars."

 

Recente nieuwsitems
2012 Copyright NVGA - Powered by VolmachtBeheer